Opieka nad starszymi wymaga odpowiedniego podejścia, cech osobowych i umiejętności, opartych na wiedzy oraz doświadczeniu. Ciągłe zdobywanie dodatkowych informacji jest istotnym czynnikiem w rozwoju zawodowym. Sposobów na dokształcanie jest wiele: kursy i szkolenia oraz ogólnodostępne książki – to tylko niektóre z metod poszerzania wiedzy. Zapoznaj się z pozycjami, które pomogą Ci w rzetelnej opiece nad seniorem!

Opiekunka osób starszych – sposób na zarobek

Dużą popularnością cieszy się praca jako opiekunka osób starszych w Niemczech – wiele osób decyduje się na podjęcie takiego modelu zarobkowego. Ciągłe zapotrzebowanie przekłada się na dużą liczbę ofert w tej branży. Chęci i komunikatywna znajomość języka sprzyjają znalezieniu dobrze płatnej pracy w krótkim czasie. Co jeszcze warto wiedzieć? Wszystkie niezbędne informacje, znajdziesz na stronie: https://laxocare.pl. Praca opiekunki w Niemczech to pomoc w codziennych czynnościach i dbanie o podopiecznego, który z reguły jest osobą schorowaną, potrzebującą specjalistycznej i rzetelnej opieki.

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech to odpowiedzialne zajęcie, wymagające odpowiednich predyspozycji – istotne są cechy indywidualne i umiejętności interpersonalne. Kombinacja takich uwarunkowań jak wyrozumiałość, empatia, opanowanie, życzliwość, zaangażowanie i cierpliwość sprzyja znalezieniu pracy jako opiekunka seniorów.

Profesjonalna opieka nad starszymi w Niemczech jest wymagająca – opiekunka cały czas musi bacznie obserwować swojego podopiecznego i wykonywać codzienne zadania. Głównym celem jest zapewnienie mu bezpieczeństwa. Żadna zmiana w zachowaniu, postawie i zdrowiu nie może umknąć jej uwadze. Nagłe przypadki, często zdarzające się podczas wykonywania pracy, nie mogą być zaskoczeniem. Niespodziewane sytuacje wymagają odpowiednich reakcji. Dlatego tak ważny jest ciągły rozwój zawodowy!

Książki dla opiekunki seniora

  • Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi”  (E.Szwałkiewicz, D.Talarska, K.Wieczorowska-Tobis)

Podręcznik medyczny, podzielony na dwie części. Pierwsza z nich to wprowadzenie, zawierające podstawowe pojęcia związane z opieką i problemami zdrowotnymi. Zawarta tu wiedza dotyczy opieki i pielęgnacji – dowiesz się jak ocenić stan zdrowia podopiecznego, jak z nim rozmawiać i jak zaspokoić jego potrzeby. W drugiej części znajdziesz informacje o sposobach postępowania i zasadach pielęgnacji w konkretnych schorzeniach.

  • Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku” (K.Kędziora-Kornatowska, M.Muszalik)

Poradnik, zawierający informacje o codziennej opiece nad seniorami. Książka jest podzielona na część teoretyczną – uwzględniającą sposoby pielęgnacji, występujące schorzenia, profilaktykę, standardy opieki oraz praktyczną, opisującą realne przypadki.

  • Opiekun osoby starszej. Podręcznik do nauki zawodu” (praca zbiorowa)

Pozycja, z której dowiesz się o zawodzie i jego specyfice, pozyskasz wiedzę o aspektach prawnych (prowadzenie działalności gospodarczej, BHP) oraz o kompetencjach społecznych i personalnych.

Znajdziesz tu również informacje o problemach związanych z opieką nad seniorem – występujące choroby, zmieniająca się z wiekiem fizjologia, rehabilitacja, psychologia, podstawy żywienia i sposoby pielęgnacji.

  • Dieta Seniora” (E.Jarosz)

Poradnik, uwzględniający informacje o odżywianiu i aktywnościach dla seniorów.

  • „Opieka nad seniorem” (B.Jakimowicz-Klein)

Książka zawiera praktyczne porady o pielęgnacji i sposoby dbania o samopoczucie podopiecznego.

  • „Wstydliwie przemilczana prawda o opiece nad osobami starszymi” (M.Gomola, W.Tigges)

Opis rzeczywistości, związanej z opieką nad seniorami w Niemczech. Jest to zbiór historii, ujawniających codzienne szczegóły pracy – różnica kultur, codzienne trudy, lęki i nieporozumienia. Książka jest konfrontacją wypowiedzi polskich opiekunek i niemieckich rodzin.

  • „Byłam opiekunką w Niemczech” (J.Lenda)

Pozycja książkowa, będąca zapisem przeżyć i przemyśleń autorki, opisująca także informacje o codziennym życiu w Niemczech.

Opieka nad seniorem to wspieranie go w codziennych sytuacjach – tych rutynowych, ale i tych niespodziewanych. Doświadczenie i wiedza stanowią fundament do prawidłowych reakcji, dlatego warto sięgać po książki, związane tematycznie z branżą i wykonywanym zawodem.